Multe

Mugilidae

Multen er blevet mere udbredt i sommerhalvåret i takt med det gradvist varmere klima i de danske farvande. Herhjemme er den tyklæbede multe den mest almindelige, og kendes på sit brede hoved og vandrette mundspalte. Multen lever af alger og kan fanges på brød eller alge-imiterende fluer. Ingen fredning, men mindstemål er 20 cm.