Hornfisk

Belone belone

Hornfisken fanges ofte tæt ved overfladen og indtager de danske farvande fra april til juni for at gyde på lavt vand. I efteråret kan hornfisken også fanges, da den her trækker vestover. Hornfisken har intet mindstemål.